FANDOM


Na tej stronie są zawarte wszystkie zasady przyznawania użytkownikom dodatkowych uprawnień. Zasady te wchodzą w życie z dniem 3 września 2016 roku.

WymaganiaEdytuj

Żeby użytkownik mógł otrzymać dodatkowe uprawnienia, musi spełniać następujące warunki:

 1. Minimum 100 edycji (z czego przynajmniej 50 musi być w głównej przestrzeni nazw),
 2. Aktywność na wiki (przynajmniej 25 nieusuniętych edycji i zmian w rejestrze w ciągu ostatnich 30 dni),
 3. Brak blokad na koncie,
 4. Przestrzeganie regulaminu,
 5. Dobry kontakt z innymi użytkownikami,
 6. Chęć pomocy,
 7. Umiejętność edycji na poziomie zwykłego użytkownika,
 8. Poprawne posługiwanie się językiem polskim (ortografia, interpunkcja, gramatyka itp.).

Dodatkowo, do określonego typu uprawnień trzeba spełnić osobne wymagania:

Moderator czatuEdytuj

 1. Częste przebywanie na czacie,
 2. Brak blokad na czacie,
 3. Nieużywanie na czacie słów uznanych ogólnie za wulgarne.

Moderator dyskusjiEdytuj

 1. Częste udzielanie się w dyskusjach,
 2. Brak ostrzeżeń za spamowanie,
 3. Brak tworzenia bezsensownych wątków.

Moderator treściEdytuj

 1. Częste edycje w głównej przestrzeni nazw,
 2. Częste poprawianie złych edycji i wandalizmów,
 3. Brak bezsensownych edycji.

RollbackEdytuj

 1. Częste edycje w głównej przestrzeni nazw,
 2. Częste poprawianie złych edycji i wandalizmów.

AdministratorEdytuj

 1. Zaufanie wśród innych użytkowników,
 2. Umiejętność rozstrzygania sporów,
 3. Brak blokad na czacie,
 4. Brak ostrzeżeń za spamowanie,
 5. Częste udzielanie się w sprawach dotyczących społeczności,
 6. Brak bezsensownych edycji,
 7. Częste edytowanie stron w głównej przestrzeni nazw,
 8. Przynajmniej miesięczny staż na wiki,
 9. Umiejętność edycji w trybie źródłowym,
 10. Mile widziane doświadczenie w byciu administratorem oraz znajomość kodów takich, jak HTML czy CSS.

BiurokrataEdytuj

 1. Osoba chcąca zostać biurokratą musi spełniać wszystkie wymagania na administratora,
 2. Staż na wiki - przynajmniej dwumiesięczny.

Inne postanowieniaEdytuj

 1. Powyższa lista wymagań nie jest wersją ostateczną - administrator w każdej chwili może ją zmienić, a użytkownik ubiegający się o uprawnienia jest zobowiązany do zapoznania się z najbardziej aktualną wersją,
 2. Jeśli po zgłoszeniu użytkownika wymagania zostaną zmienione, użytkownik ma obowiązek dostosować się do najnowszej wersji,
 3. By głosowanie zostało zatwierdzone, przynajmniej 80% członków administracji musi być za przyznaniem dodatkowych uprawnień,
 4. W wyjątkowych sytuacjach administracja może zignorować niektóre punkty lub jakieś dołożyć, jednak musi mieć to uzasadnienie i jest to sytuacja wyjątkowa. Jednak w normalnych przypadkach wszystkie punkty są brane pod uwagę,
 5. Jeśli po przyznaniu uprawnień powyższe wymagania zostaną zmienione, nie dotyczą one użytkownika, który właśnie takowe uprawnienia dostał,
 6. Decyzja każdego z członków administracji musi być właściwie uzasadniona.
 7. Głosy każdego członka administracji są brane pod uwagę, ale ostateczną decyzję podejmuje założyciel lub (w przypadku nieobecności) najaktywniejszy biurokrata.

KandydaturyEdytuj

Żeby złożyć kandydaturę, wejdź na stronę Naleśniki Wikia:Wnioski o uprawnienia/Zgłoszenia i złóż kandydaturę według znajdujących się tam instrukcji. Administratorzy patrolujący ostatnie zmiany na pewno zauważą Twoje zgłoszenie i wtedy zaczną podejmować decyzje w sprawie Twojego zgłoszenia. Jeśli po tygodniu nikt nie odpowie, możesz napisać na tablicy któregoś z aktywnych administratorów w tej sprawie. Rozpatrywanie zgłoszenia trwa 30 dni, w wyjątkowych sytuacjach może zostać przedłużone.

Odbieranie uprawnieńEdytuj

Jeśli jakiś członek administracji jest nieaktywny na swoim stanowisku (tyczy się głównie moderatorów i rollbacków), nieobecny na wiki przez co najmniej 60 dni lub gdy łamie regulamin, biurokrata może odebrać mu uprawnienia. Za nieaktywność na stanowisku uznajemy:

 1. Moderator treści - brak edycji artykułów i patrolowania Ostatnich zmian (oznaczanie edycji jako sprawdzone i wycofywanie wandalizmów) przez 14 dni,
 2. Moderator dyskusji - brak edycji na stronach dyskusji przez 14 dni,
 3. Moderator czatu - brak aktywności na czacie przez 14 dni, gdy są tam także użytkownicy bez żadnych uprawnień,
 4. Rollback - brak patrolowania Ostatnich zmian przez 14 dni,
 5. Administrator - gdy nie wykonuje żadnego z powyższych przez 14 dni.

Powyższe podpunkty dotyczą wyłącznie użytkowników, którzy są aktywni na wiki i tylko na swoim stanowisku nie wykazują aktywności. Jeśli użytkownik jest w ogóle nieobecny, uprawnienia można mu odebrać po 60 dniach nieaktywności. Jeśli jednak użytkownik zgłosi, że nie będzie obecny przez 60 dni lub więcej, wtedy nieobecność nie będzie się liczyła.

Głosowanie na forumEdytuj

Jedną z form decydowania o odebraniu uprawnień jest głosowanie na forum. Wtedy biurokrata zamieszcza w wyróżnionym wątku na forum nick osoby, której uprawnienia mają być odebrane i powód, dla którego te uprawnienia chce odebrać. Jeśli głosów za odebraniem uprawnień będzie więcej niż przeciw, wtedy uprawnienia zostają odebrane.

AdopcjaEdytuj

Adopcja jest wyjątkową formą nadawania uprawnień. Może nastąpić, gdy żaden administrator nie jest aktywny. Podczas adopcji wiki użytkownik otrzymuje uprawnienia administratora i biurokraty i "przejmuje" rolę opiekuna wiki.

Krótki regulamin adopcji:

 1. Adopcji można dokonać wyłącznie wtedy, gdy żaden z administratorów nie edytował niczego ani nie dokonał zmiany w rejestrze przez minimum 60 dni (aktywność administratorów można sprawdzić tutaj).
 2. Zanim złożysz wniosek o adopcję, poproś biurokratę, który jako ostatni wykonał edycję (patrz: Specjalna:Użytkownicy/bureaucrat), o nadanie uprawnień administratora i biurokraty. Nie zapomnij napisać, że chodzi Ci o adopcję wiki. Jeśli nie odpisze w ciągu tygodnia, wtedy możesz złożyć wniosek o adopcję na Centrum Społeczności.

Więcej szczegółów dotyczących adopcji wiki znajdziesz na tej stronie.


Powyższe zasady zostały zaczerpnięte z Dżemożercy Wikia. Ich autorem jest Dżemożerca11. Zasady dotyczące odbierania uprawnień i adopcji zostały opracowane przez Dżemożercę11 specjalnie dla Naleśniki Wikia. Wszelkie kopiowanie bez zgody jest zabronione.